Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Εξόφθαλμος Υπερθυρεοειδικής Αιτιολογίας

Αποσυμπίεση οφθαλμικού κόγχου

1. Έναρξη σφηνοηθμοειδεκτομής αριστερά. Αφαίρεση του έσω τοιχώματος του ιγμορείου. 2. Διευρυσμένη μέση ρινοαντροστομία.
3. Αφαίρεση της bulla ethmoidalis. 4. Είσοδος στα οπίσθια ηθμοειδή. Διακρίνεται η άνω ρινική κόγχη.
5. Αφαίρεση του κάτω τμήματος της άνω ρινικής κόγχης. 6. Το στόμιο του σφηνοειδούς.
7. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του σφηνοειδούς. Διακρίνονται τα επάρματα του οπτικού νεύρου και της έσω καρωτίδας. 8. Παρασκευή κρημνού στην περιοχή του αυχένα της μέσης ρινικής κόγχης.
9. Διάνοιξη του agger nasi. 10. Αφαίρεση του agger nasi, διεύρυνση του στομίου του μετωπιαίου κόλπου.
11. Αφαίρεση υπολειμμάτων στην περιοχή του suprabullar cell. Ολοκλήρωση της σφηνοηθμοειδεκτομής αριστερά. 12. Έναρξη της παρασκευής δεξιά. Αφαίρεση της bulla ethmoidalis ενώ από κάτω διακρίνεται διευρυσμένη αντροστομία.
13. Είσοδος στα οπίσθια ηθμοειδή. Διακρίνεται η άνω ρινική κόγχη. 14. Αφαίρεση του προσθίου τοιχώματος του σφηνοειδούς. Διακρίνεται το οπτικοκαρωτιδικό κόλπωμα.
15. Το διευρυμένο στόμιο του μετωπιαίου κόλπου. Ολοκλήρωση της σφηνοηθμοειδεκτομής δεξιά. 16. Έναρξη της αποκόλλησης του παπυρώδους πετάλου αριστερά.
17. Αποκόλληση μέχρι τη βάση του κρανίου. 18. Αποκόλληση μέχρι το πρόσθιο τοίχωμα του σφηνοειδούς..
19. Αποκόλληση και αφαίρεση του έσω τμήματος της οροφής του ιγμορείου. 20. Εικόνα μετά την αφαίρεση του παπυρώδους πετάλου και του έσω τοιχώματος του ιγμορείου.
21. Αποκόλληση του δεξιού παπυρώδους πετάλου. 22. Συνέχιση της αποκόλλησης του παπυρώδους πετάλου.
23. Προσπάθεια αποκόλλησης του περικογχίου από την οροφή του ιγμορείου. 24. Αφαίρεση του έσω τμήματος της οροφής του ιγμορείου.
25. Διατομή του περικογχίου. 26. Ανάσπαση και αφαίρεση του περικογχίου.
27. Διάσπαση των ινωδών διαφραγματίων του λίπους του οφθαλμικού κόγχου. 28. Διατομή του περικογχίου δεξιά.
29. Διατομή παράλληλα με τη βάση του κρανίου. 30. Σύλληψη και ανάσπαση του περικογχίου.
31. Διάσπαση των ινωδών διαφραγματίων. 32. Επανατοποθέτηση του κρημνού της μέσης ρινικής κόγχης.
33. Καθήλωση των ρινικών κογχών στο ρινικό διάφραγμα.