Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Οίδημα Reinke

Πολυποειδής εκφύλιση φωνητικών χορδών

Τεχνική φωνοχειρουργικής


1. Προεγχειρητική εικόνα. 2. Διατομή κατά την άνω επιφάνεια της αριστερής φωνητικής χορδής στο όριο του φωνητικού συνδέσμου.
3. Διακρίνεται το ζελατινώδες περιεχόμενο του οιδήματος Reinke. 4. Αναρρόφηση του ζελατινώδους περιεχομένου.
5. Αναρρόφηση μέσα στην κοιλότητα του οιδήματος. Διακρίνεται ο φωνητικός σύνδεσμος. 6. Η εικόνα της χορδής μετά την αναρρόφηση του οιδήματος.
77. Αφαίρεση της περίσσειας του βλεννογόνου. 8. Η τελική εικόνα της φωνητικής χορδής. Κάλυψη με βλεννογόνο όλης σχεδόν της τραυματικής επιφάνειας.
9. Διατομή κατά την άνω επιφάνεια της δεξιάς φωνητικής χορδής. 10. Η τομή στην άνω επιφάνεια της χορδής.
11. Αναρρόφηση του οιδήματος. 12. Η ζελατινώδης υφή του οιδήματος Reinke.
13. Αφαίρεση εστιών οργανωμένου οιδήματος. 14. Η διατήρηση του βλεννογόνου της χορδής.
15. Αφαίρεση της περίσσειας του βλεννογόνου. 16. Κάλυψη της τραυματικής επιφάνειας με τον βλεννογονικό κρημνό. Μια μικρή προπέτεια παραμένει κοντά στην πρόσθια γωνία.
17. Αφαίρεση μικρής εστίας οργανωμένου οιδήματος. 18. Η τελική εικόνα του λάρυγγα. Οι τραυματικές επιφάνειες των φωνητικών χορδών καλύπτονται από βλεννογόνο γεγονός που επιταχύνει την επούλωση και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σχηματισμού συμφύσεων.