Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Σβάννωμα Συμπαθητικής Αλυσίδας1. Σχεδιασμός της τομής. 2. Διατομή δέρματος, υποδορίου, μυώδους πλατύσματος, και παρασκευή του άνω κρημνού.
3. Παρασκευή και απολίνωση της έξω σφαγίτιδας. 4. Παρασκευή του κάτω δερματικού κρημνού. Διακρίνεται ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς και το μείζον ωτιαίο νεύρο.
5. Παρασκευή κατά το πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός. Ο μυς έχει αποπλατυνθεί εξαιτίας της πίεσης από τον όγκο. 6. Συνέχιση της παρασκευής. Διακρίνεται η έσω σφαγίτιδα.
7. Απώθηση του στερνοκλειδομαστοειδούς. Διακρίνεται ο όγκος και πάνω του, στην άκρη του ψαλιδιού, το πνευμονογαστρικό νεύρο. 8. Συνέχιση της παρασκευής. Διακρίνονται καθαρά πλέον, ο όγκος, το πνευμονογαστρικό, και η έσω σφαγίτιδα.
9. Στο άνω μέρος της τομής, κάτω από το άγκιστρο, διακρίνονται ο διγάστορας μυς και το υπογλώσσιο νεύρο. 10. Διακρίνεται ο κατιών κλάδος της αγκύλης του υπογλωσσίου νεύρου, και η κοινή καρωτίδα.
11. Διακρίνεται η κοινή καρωτίδα στο πρόσθιο όριο του όγκου. 12. Παρασκευή του κάτω ορίου του όγκου. Διακρίνεται το νεύρο από όπου αναπτύχθηκε ο όγκος (συμπαθητική αλυσίδα).
13. Απολίνωση της συμπαθητικής αλυσίδας. 14. Προσπάθεια κινητοποίησης του όγκου με αμβλεία παρασκευή.
15. Προσπάθεια κινητοποίησης του άνω ορίου του όγκου. Διακρίνεται το υπογλώσσιο νεύρο. 16. Κατά την άνω επιφάνεια του όγκου διακρίνεται μεγάλο τροφοφόρο αγγείο.
17. Παρασκευή του άνω ορίου του όγκου και κινητοποίηση του αγγείου. 18. Απολίνωση του τροφοφόρου αγγείου.
19. Σχεδόν πλήρης κινητοποίηση του όγκου ο οποίος συγκρατείται πλέον από τον άνω μίσχο του. 20. Το χειρουργικό πεδίο μετά την αφαίρεση του όγκου.
21. Το χειρουργικό παρασκεύασμα.