Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Αδένωμα Παραθυρεοειδούς

Αδένωμα δεξιού κάτω παραθυρεοειδούς αδένος


1. Σχεδιασμός της τομής. Σε κύκλο η θέση του αδενώματος όπως εντοπίστηκε μετά από σπινθηρογραφική μελέτη. 2. Παρασκευή του άνω δερματικού κρημνού.
3. Παρασκευή και καθήλωση του άνω και του κάτω δερματικού κρημνού. 4. Διαχωρισμός των μυών κάτωθεν του υοειδούς και αποκάλυψη του θυρεοειδούς αδένα.
5. Απολίνωση της μέσης θυρεοειδούς φλέβας προκειμένου να κινητοποιηθεί ο δεξιός λοβός του θυρεοειδούς. 6. Εντόπιση του αδενώματος του παραθυρεοειδούς (στην άκρη της λαβίδας). Μόλις άνωθεν του αδενώματος διακρίνεται το κάτω λαρυγγικό νεύρο.
7. Το αδένωμα μετά την αφαίρεσή του. 8. Οι διαστάσεις του αδενώματος.
9. Επιβεβαίωση της ακεραιότητας του δεξιού κάτω λαρυγγικού νεύρου με νευροδιεγέρτη, πριν τη συρραφή του τραύματος.