Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Αναβολοτομή

Αναβολοτομή Αριστερά.


1. Ανάσπαση του οπισθίου τυμπανοδερματικού κρημνού. 2. Είσοδος στη τυμπανική κοιλότητα.
3. Ανάσπαση της χορδής του τυμπάνου. 4. Διακρίνονται η χορδή του τυμπάνου, η άρθρωση άκμονα – αναβολέα, και η στρογγύλη θυρίδα.
5. Διεύρυνση του οπισθίου και άνω τοιχώματος του έξω ακουστικού πόρου. 6. Ολοκλήρωση της διεύρυνσης με κοχλιάριο.
7. Διακρίνεται ο τένοντας του μυός του αναβολέα. 8. Διαχωρισμός του άκμονα από τον αναβολέα πριν τη διατομή του τένοντα.
9. Διατομή του τένοντα του μυός του αναβολέα. 10. Διατομή των σκελών του αναβολέα.
11. Διακρίνεται η πλάκα του αναβολέα. 12. Διάνοιξη της οπής στην πλάκα του αναβολέα (αναβολοτομή).
13. Η οπή της αναβολοτομής. 14. Μέτρηση της απόστασης από την πλάκα του αναβολέα έως το έξω χείλος του άκμονα.
15. Τοποθέτηση του πιστονιού της αναβολοτομής. 16. Στεγανοποίηση της οπής της αναβολοτομής με τεμάχιο συνδετικού ιστού.
17. Κάλυψη της αγκύλης του πιστονιού με τεμάχιο συνδετικού ιστού. 18. Επανατοποθέτηση του τυμπανοδερματικού κρημνού.
19. Πωματισμός με απορροφήσιμο αιμοστατικό υλικό. Συρραφή του τραύματος