Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Καταδυόμενο Βατράχιο

Τραχηλική προσπέλαση μετά από δύο ανεπιτυχείς διαστοματικές αφαιρέσεις.

1.Δεξιά υπογνάθια χώρα. Διακρίνεται το κάτω χείλος της κάτω γνάθου, η προβολή του βατράχιου στον τράχηλο, η τομή, και το πρόσθιο χείλος του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός. 2. Διατομή δέρματος και μυώδους πλατύσματος.
3. Διατομή και απολίνωση της προσωπικής αρτηρίας κατά το κάτω χείλος του υπογναθίου σιελογόνου αδένα. 4. Ανάσπαση της περιτονίας από την πρόσθια επιφάνεια του υπογναθίου αδένα μαζί με την αρτηρία για προστασία του επιχείλιου κλάδου του προσωπικού νεύρου.
5. Έναρξη της παρασκευής του υπογναθίου σιελογόνου αδένα από το κάτω χείλος του. 6. Παρασκευή και ανάσπαση του υπογναθίου σιελογόνου αδένα. Μετά την κατάσπαση του διγάστορα μυ διακρίνεται το υπογλώσσιο νεύρο.
7. Από πιο κοντά. Μετά την κατάσπαση του διγάστορα μυ διακρίνονται ο γναθοϋοειδής μυς και το υπογλώσσιο νεύρο. 8. Διατομή και απολίνωση της προσωπικής αρτηρίας κατά το άνω χείλος του υπογναθίου αδένα.
9. Η κινητοποίηση και η κατάσπαση του υπογναθίου σιελογόνου αδένα, επιτρέπει την αναγνώριση του βατράχιου. 10. Διακρίνεται η αγκύλη του γλωσσικού νεύρου και η σχέση του με το βατράχιο.
11. Παρασκευή στην επιφάνεια του βατράχιου και προετοιμασία για διατομή του υπογνάθιου γαγγλίου. 12. Παρασκευή για διατομή του υπογνάθιου γαγγλίου.
13. Μετά τη διατομή του υπογνάθιου γαγγλίου. Το γάγγλιο συλλαμβάνεται με τη λαβίδα για εποπτικούς λόγους. 14. Από πιο κοντά. Στην άκρη της λαβίδας διακρίνεται το υπογνάθιο γάγγλιο, κάτω δε από τη λαβίδα διακρίνεται το βατράχιο.
15. Κατάσπαση του παρασκευάσματος μετά την απομάκρυνση του γλωσσικού νεύρου. Η λαβίδα συλλαμβάνει τον υπογνάθιο, άνωθεν του οποίου διακρίνεται το βατράχιο και άνωθεν αυτού ο υπογλώσσιος σιελογόνος αδένας. 16. Παρασκευή του εκφορητικού πόρου του υπογναθίου αδένα.
17. Διατομή του εκφορητικού πόρου του υπογναθίου αδένα και ολοκλήρωση της επέμβασης. 18. Το παρασκεύασμα μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης.