Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Αναισθησία

Η σκέψη της χειρουργικής επέμβασης προκαλεί άγχος και ίσως φόβο. Και τα δύο συναισθήματα είναι λογικές και έως ένα βαθμό υγιείς αντιδράσεις. Ενδεχομένως, ακούγεται παράδοξο αλλά οι περισσότεροι ασθενείς δεν φοβούνται την επέμβαση και τους χειρουργικούς χειρισμούς αλλά την αναισθησία.

Στην επιστημονική μας ομάδα, ο αναισθησιολόγος δεν έχει απλώς σημαντικό, αλλά μάλλον κυρίαρχο ρόλο. Από τη στιγμή που τίθεται η ένδειξη και αποφασίζεται η διενέργεια μιας χειρουργικής επέμβασης για συγκεκριμένη παθολογία, οι χειρουργικοί χειρισμοί είναι δεδομένοι, συγκεκριμένοι και σταθεροί. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά είναι ο ασθενής και τα ιδιαίτερα προβλήματά του (η ηλικία, το ιστορικό και η γενικότερη κατάσταση της υγείας). Σε αυτό ακριβώς το σημείο εντοπίζεται η συμβολή του αναισθησιολόγου,

Σε κάθε χειρουργική επέμβαση ο ρόλος του αναισθησιολόγου είναι δεδομένος. Σε συγκεκριμένες όμως επεμβάσεις, ή μάλλον σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, ο ρόλος του αναισθησιολόγου είναι σημαντικότερος και από εκείνον του χειρουργού.

 

Περιεχόμενα