Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Παθήσεις Προσώπου

Το πρόσωπο είναι η κατεξοχήν περιοχή του σώματος, όπου η χειρουργική αφαίρεση μιας παθολογίας, όπως για παράδειγμα ενός όγκου, καθίσταται εξίσου σημαντική με την αισθητική αποκατάσταση της περιοχής.
Για πολλές, σοβαρές επεμβάσεις της προσωπικής χώρας, η γνώση της ανατομίας του προσωπικού νεύρου είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Αποτελεί το νεύρο που ευθύνεται για τις κινήσεις των μυών και επομένως για τις εκφράσεις και τη συμμετρία του προσώπου.
Σε άλλες πάλι επεμβάσεις, η συμμετοχή ενός πλαστικού χειρουργού με γνώσεις επανορθωτικής χειρουργικής καθίσταται από επιθυμητή έως αναγκαία. Πέρα από το αισθητικό κομμάτι, η συμμετοχή του στόματος στις λειτουργίες της αναπνοής, της λήψης τροφής και της ομιλίας καθιστά επίσης αναγκαία τη λειτουργική αποκατάσταση των περιοχών που υποβάλλονται σε χειρουργική αφαίρεση.

Περιεχόμενα