Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Παθήσεις Βάσεως Κρανίου

Τα οστά πάνω στα οποία «κάθεται» ο εγκέφαλος συνιστούν τη βάση του κρανίου. Το ανατομικό αυτό σύνορο διαχωρίζει τον εγκέφαλο από τη μύτη, τα μάτια και τα αυτιά. Παρουσιάζει τη δική του παθολογία που μπορεί να εντοπίζεται στα οστά της βάσης ή να αφορά περιοχές εκατέρωθεν των οστών της βάσης του κρανίου, παρουσιάζοντας ιδιαίτερες δυσκολίες τόσο διαγνωστικές όσο και θεραπευτικές.


Η ενασχόληση με τη χειρουργική της βάσης του κρανίου, δεν προϋποθέτει ιδιαίτερες ικανότητες. Απαιτεί συστηματική ενασχόληση, επίπονη θεωρητική μελέτη και πρακτική άσκηση. Αποτελεί δε τυπικό παράδειγμα περιοχής που η προσέγγισή της τόσο σε διαγνωστικό όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο απαιτεί τη συνεργασία πολλών ιατρικών ειδικοτήτων αλλά και εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.


Η μεγαλύτερη συμβολή στην πρόοδο της χειρουργικής της βάσης του κρανίου προήλθε μάλλον από τις εξελίξεις στις τεχνικές της αναισθησίας, της ανάνηψης και της εντατικής μετεγχειρητικής φροντίδας. Στο άμεσο μέλλον δε, θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες εξελίξεις στον τομέα αυτόν, όσον αφορά τις χειρουργικές τεχνικές και τον τεχνολογικό εξοπλισμό

Περιεχόμενα