Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Συγγενής Ατρησία του Ωτός

1. Αξονική τομογραφία. Οριζόντια τομή. 2. Επαρκώς σχηματισμένο πτερύγιο.
3. Οπισθοωτιαία τομή. Παρασκευή του φλοιού της μαστοειδούς. 4. Η τετριμμένη περιοχή του φλοιού της μαστοειδούς.
5. Συλλογή οστικής πάστας για την απόφραξη κυψελών της μαστοειδούς. 6. Η ανάτρηση ξεκινά από την τετριμμένη περιοχή.
7. Αρχίζει να διαφαίνεται το επιτυμπάνιο. 8. Είσοδος στο επιτυμπάνιο.
9. Η αφαίρεση του οστού αποκαλύπτει το βραχύ σκέλος του άκμονα (στην άκρη της βελόνας). 10. Η αφαίρεση του ατρητικού πετάλου αποκαλύπτει το σώμα του άκμονα.
11. Το ενωποιημένο σύμπλεγμα σφύρας και άκμονος. 12. Δημιουργία του στομίου του έξω ακουστικού πόρου.
13. Απόφραξη των μεγάλων μαστοειδικών κυψελών με οστική πάστα. 14. Τυμπανοπλαστική με τη χρήση μοσχεύματος κροταφικής περιτονίας.
15. Εισαγωγή του δερματικού μοσχεύματος μερικού πάχους. 16. Το δερματικό μόσχευμα στην τελική του θέση.
17. Τοποθέτηση δισκίου σιλικόνης. 18. Πλήρωση του νέου ακουστικού πόρου με τεμάχια gelfoam.
19. Η εξωτερική περιφέρεια του δερματικού μοσχεύματος αναδιπλώνεται πάνω στο gelfoam. 20. Συρραφή του δερματικού μοσχεύματος με το νέο στόμιο του πτερυγίου.