Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Δερμοπλαστική Ρινός επί Υποτροπιάζουσας Πολυποδίασης (NDRP)

Προτεινόμενη τεχνική για τη μείωση της τάσης επανεμφάνισης των ρινικών πολυπόδων (G Anastasopoulos, G Grigoriadis and S Papoutsi. Modified nasal dermoplasty technique for treatment of recurrent polyposis: preliminary results. The Journal of Laryngology & Otology,  Published online by Cambridge University Press: 26 April 2013)

1. Έναρξη της σφηνοηθμοειδεκτομής αριστερά. 2. Αφαίρεση πολυπόδων και κυψελών από τον μέσο ρινικό πόρο.
3. Αφαίρεση κύστης από το ιγμόρειο άντρο. 4. Είσοδος στα οπίσθια ηθμοειδή.
5. Εντόπιση της άνω ρινικής κόγχης. 6. Ηθμοειδεκτομή από πίσω προς τα μπρος.
7. Ευθιασμός του ρινικού διαφράγματος. 8. Ηθμοειδεκτομή δεξιά.
9. Η δεξιά άνω ρινική κόγχη. 10. Είσοδος στο agger nasi.
11. Έναρξη της ομαλοποίησης της οροφής των ηθμοειδών και του παπυρώδους πετάλου. 12. Αφαίρεση του πολυποειδώς εκφυλισμένου βλεννογόνου με λαβίδα Weil Blakesley ….
13. … ή με αποκολλητήρα Cottle. 14. Προσπάθεια αφαίρεσης του βλεννογόνου γύρω από την πρόσθια ηθμοειδή αρτηρία.
15. Αφαίρεση των οστέινων διαφραγματίων με φρέζα λείανσης. 16. Ομαλοποίηση του παπυρώδους πετάλου.
17. Η αφαίρεση του βλεννογόνου συνεπάγεται μάλλον και την αφαίρεση του περιοστέου. 18. Αιμορραγικό σημείο πίσω από την οπίσθια ηθμοειδή αρτηρία.
19. Γενική άποψη της αριστερής ρινικής θαλάμης. 20. Δεξιά ρινική θαλάμη. Έναρξη της ομαλοποίησης.
21. Ανάσπαση του βλεννογόνου με κοχλιάριο. 22. Αφαίρεση των οστέινων διαφραγματίων με φρέζα λείανσης.
23. Αφαίρεση των ιστών με λαβίδα Weil Blakesley 24. Λείανση του παπυρώδους πετάλου.
25. Αιμορραγικό σημείο έμπροσθεν του σφηνοειδούς. 26. Αιμόσταση με surgicel.
27. Συνέχιση της λείανσης των οστέινων προεξοχών. 28. Κάλυψη της κοιλότητας μέχρι την τοποθέτηση του μοσχεύματος.
29. Συρραφή προς καθήλωση των μέσων ρινικών κογχών. 30. Πέρασμα του ράμματος μέσω της δεξιάς κόγχης.
31. Δέσιμο του ράμματος στην αριστερή ρινική θαλάμη. 32. Προετοιμασία της περιοχής για τη λήψη του μοσχεύματος.
33. Η λήψη του μοσχεύματος. 34. Δερματικά μοσχεύματα μερικού πάχους.
35. Προετοιμασία για την εισαγωγή του μοσχεύματος στην αριστερή ρινική θαλάμη. 36. Αφαίρεση του πωματισμού και του surgicel.
37. Εισαγωγή του μοσχεύματος με το χαρτί. 38. Προσπάθεια εφαρμογής του μοσχεύματος στη χειρουργική κοιλότητα και …
39. … αποκόλλησής του από το χαρτί. 40. Η διαδικασία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
41. Αφαίρεση του χαρτιού. 42. Τελική άποψη. Δεν απαιτείται πωματισμός.
43. Αφαίρεση του πωματισμού από τη δεξιά ρινική θαλάμη. 44. Εισαγωγή του μοσχεύματος με το χαρτί.
45. Πίεση επί του μοσχεύματος για εφαρμογή στη χειρουργική κοιλότητα. 46. Αποκόλληση του χαρτιού (περιοχή της κόγχης).
47. Αποκόλληση του χαρτιού (παπυρώδες πέταλο). 48. Αποκόλληση του χαρτιού (σφηνοειδής κόλπος).
49. Σχεδόν πλήρης αποκόλληση του χαρτιού. 50. Απομάκρυνση του αέρα ανάμεσα στο μόσχευμα και το οστό.
51. Τελική άποψη. Δεν απαιτείται πωματισμός. 52. Το δερματικό μόσχευμα ένα μήνα μετά την επέμβαση.