Σημείωση: Προσοχή στην ορθογραφία και τον τονισμό των λέξεων αναζήτησης

ΕλληνικάEnglish (United Kingdom)

Ρινοπλαστική

Κλειστή Ρινοπλαστική

 


1. Προεγχειρητική άποψη της μύτης. 2. Προεγχειρητική άποψη της μύτης.
3. Σχεδιασμός της επέμβασης. 4. Σχεδιασμός της επέμβασης.
5. Έγχυση τοπικού αναισθητικού και αγγειοσυσπαστικού. 6. Τομή κατά το όριο δέρματος βλεννογόνου.
7. Επέκταση της τομής στο βλεννογόνο της άλλης ρινικής θαλάμης. 8. Τομή διαχωριστική για τον δεξιό άνω πλάγιο.
9. Ένωση των τομών του τετράπλευρου και του άνω πλάγιου. 10. Τομή για τον αριστερό άνω πλάγιο.
11. Ένωση των τομών και στην αριστερή ρινική θαλάμη. 12. Αποκόλληση του άνω πλάγιου με ψαλίδι.
13. Μετά την παρασκευή και του αριστερού άνω πλάγιου, το δέρμα της μύτης αποκολλάται πλήρως από τον χόνδρινο σκελετό της. 14. Ανάσπαση του δέρματος και από τον οστέινο σκελετό της μύτης.
15. Ενδοσκοπική εικόνα της μύτης. Διακρίνεται το αποκολλημένο δέρμα και από κάτω οι άνω πλάγιοι χόνδροι. 16. Διατομή του δεξιού άνω πλάγιου.
17. Διατομή του άνω πλάγιου. Άλλη άποψη. 18. Επανάληψη της διαδικασίας στην αριστερή πλευρά..
19. Σύλληψη του τετράπλευρου χόνδρου με λαβίδα. 20. Διατομή του άνω χείλους του τετράπλευρου χόνδρου με ψαλίδι.
21. Η μείωση του ύψους του τετράπλευρου συγκριτικά με τους άνω πλάγιους. 22. Σύλληψη και διατομή των άνω πλαγίων.
23. Το αποτέλεσμα της διατομής των χόνδρων στην εμφάνιση της μύτης. 24. Αφαίρεση του οστέινου ύβου με σμίλη.
25. Διατομή των κάτω πλάγιων προκειμένου για λέπτυνση της κορυφής της μύτης. 26. Εξωτερικές οστεοτομίες.
27. Η τελική εμφάνιση της μύτης. 28. Τοποθέτηση γύψου.